Kenswed Hospital

Kenswed Hospital är en mödravårds- och hälsovårdsklinik. Här arbetar lokalanställd personal (läkare (clinical officer), sjuksköterskor, apotekare, labbtekniker, barnmorska, receptionist, socionom och ambulansförare för att ge kvalitativ sjukvård till invånarna i Ngong med omgivning, men även att eleverna får fri skolhälsovård.

Sjukhuset har till att börja med fokuserat på att tillhandahålla prenatal vård till gravida kvinnor och sexualundervisning för ungdomar samt agerat som en allmän vårdcentral. I samarbete med hälsoministeriet i Kenya erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn upp till 18 månader, däribland mot polio, mässlingen och difteri.

Mödravårdskliniken är öppen 24/7 och såväl mödravårdkontroller som förlossning är gratis. Kenswed Hospital har ett gott rykte och antalet patienter ökar för varje år. Sedan start har kliniken behandlat drygt 18 000 patienter. Det har fötts ca 200 barn på kliniken. Sökorsakerna är varierande, men vanligast är olika typer av infektioner och högt blodtryck.

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park

Kenswed Hospital tar ett samhällsansvar genom att på olika sätt nå ut till människor som har det svårt att ta sig till ett sjukhus på egen hand. Det har dels inletts ett samarbete med mopedcyklister “Boda Bodas” med syfte att erbjuda sjukreseservice genom att hämta och lämna patienter vid fem olika hållplatser i Ngong Town. Utöver detta har kliniken börjat leverera läkemedel och hemsjukvårdsbesök till patienter både genom ”Boda Bodas” och den egna ambulansen.

Personal på Kenswed Hospital har initierat ”Girls empowerment program”, där de mest utsatta unga mödrar får stöd i form av sjukvård, tryggt boende, slutförande av utbildning och i sitt föräldraskap. Utöver detta åker personal från Kenswed Hospital kontinuerligt ut till skolor och byar för att föreläsa om sexuell- och reproduktiv hälsa och det anordnas på olika platser fältsjukhus för en dag.

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park

Kenswed Dental Clinic är vår tandläkarmottagning, som är ett samarbete med TePe. I medel- och låginkomstländer är dålig munhälsa ett mycket vanligt hälsoproblem och tillgången till god tandvård låg. Det finns ett stort behov av tandvårdande insatser, och eleverna på skolan får gratis tandvård. Kenswed Dental Clinic jobbar utefter två delar, dels förebyggande munhälsoarbete genom information och skapa tillgång till munhälsovårdande produkter samt genom att tillgodose det behandlingsbehov som finns genom den lokala tandvårdskliniken. På Kenswed Dental Clinic jobbar en tandhygienist på heltid och en tandläkare kommer en dag i veckan. Kliniken och tandläkarmottagningen finansieras av Global Relations, Zelmerlöw & Björkman Foundation, Lööf Foundation och TePe.

Läs ner om Girls Empowerment Program här

Läs mer om Kenswed Hospital och Dental Clinic här