Kenswed Secondary School

Gymnasieskolan öppnades 2012 av Global Relations i samarbete med den kenyanska löparen Isaac Macharia (pb 2.07 på marathon). Första årskullen tog studenten 2015. Skolan öppnade med två klassrum, lärarrum, kök och toaletter. Idag har skolan ökat med 8 klassrum, labbsal, personalrum, internat, djupborrad brunn, multisportbana och ett mindre bibliotek. Det går närmare 400 elever på skolan och fördelning flickor och pojkar är ungefär 50-50 %). Flickornas internat finns på skolans område medans pojkar åker Kenswed skolbuss ca 7 km.

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park

Eleverna kommer från alla regioner i Kenya såsom Turkana, Mombasa, Machakos, Nyahururu mm. Skolans elever antas via två kriterier: godkänt betyg från grundskolan och att man kommer från fattig bakgrund. Detta säkerställs genom intervjuer och hembesök. Utbildningen och omkostnader bekostas av Global Relations och givare/sponsorer, så för eleven är det gratis utbildning vilket inkluderar läroböcker, skoluniformer, mat osv. Efter fullföljd gymnasieutbildning erbjuds eleverna universitetsutbildningar, i nuläget har vi 48 elever som sponsras för fyra års studier på universitet (olika inriktningar), eller yrkesutbildningar som vi har i egen regi (Kenswed TVET).

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park
Läs mer om Kenswed Secondary School